Blog en artikelen

What Does it Mean to ‘Hold Space’ for Someone Else?

 

It means that we are willing to walk alongside another person in whatever journey they’re on without judging them, making them feel inadequate, trying to fix them, or trying to impact the outcome. When we hold space for other people, we open our hearts, offer unconditional support, and let go of judgement and control.

https://www.youtube.com/watch?v=wEfrj4tqgtU&feature=youtu.be

In het systemisch werk en in het therapeutisch en coachend werk met inzet van het paard is een belangrijke waarde de 'holding space'. Het houdt simpel gezegd in dat je gewoon aanwezig bent, er bent voor de ander zonder vooroordeel, zonder vooringenomenheid en zonder de ander te willen sturen. De ander mag er gewoon zijn zoals hij of zij is. Je bent helemaal aanwezig en hebt van daaruit aandacht voor de ander, je bent er gewoon, niets meer en niets minder. Het effect ervan is dat je de ander in zijn kracht zet. Het willen sturen of helpen is goed bedoelt maar maakt de ander in feite kleiner dan jou: jij bent dan immers de 'betere' die het weet en daarmee maak je de ander wat 'zwakker', in die zin dat diegene 'het niet weet'. Socrates zegt niet voor niets: het enige dat ik weet, is dat ik niets weet. Het willen sturen en weten voor een ander kan dienstverlenend, zinvol en noodzakelijk zijn op bepaalde momenten of in bepaalde fases maar het is eerder gebaseerd op controle. Binnen het systemisch werk en binnen het therapeutisch werk met inzet van het paard ben je er voor de ander op een manier waarop je de ander helpt zichzelf te helpen. Ieder (toerekeningsvatbaar) mens heeft tenslotte zijn eigen wijsheid vanuit zijn eigen persoonlijkheid, geschiedenis en roots. Het is de kunst als begeleider je aan te sluiten bij de levenskunst van de ander zodat deze die zelf weer gaat zien en zijn eigen kracht hierin weer gaat ervaren en daarna zijn eigen koers weer kan gaan varen.

 

 

therapie met paarden, systemisch paardencoachen en paardencoaching

Contact