Over Equivitae

Augustus 2019

Equivitae is ontstaan uit een initiatief van Alma van de Peppel - van Ramshorst. Alma van de Peppel-van Ramshorst (1972) is geboren en getogen met de liefde voor paarden. Opgegroeid in een liefdevol gezin op een boerderij midden in de natuur en met veel dieren. Op de boerderij was bijna het hele gezin dagelijks actief met de paarden zowel in de sport als (re)creatief. De paarden liepen als een rode draad door het hele leven. Nu elf jaar geleden zag zij de mogelijkheden en het licht om de paarden in te gaan zetten binnen haar professionele werkzaamheden. Sindsdien is zij zich ook gaan verdiepen, scholen en ontwikkelen op het gebied van de therapie en coaching met inzet van paarden. De meest waardevolle opleidingen hierin heeft zij gevolgd bij Terra Natura en Buro Wind.  Alma woont samen met haar partner en hun twee prachtige dochters in Voorthuizen.

Alma is werkzaam als POH-GGZ. POH GGZ staat voor praktijkondersteuner binnen de huisartsenzorg op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Voor veel mensen is het prettig om niet (meteen) doorverwezen te worden naar een psycholoog of de GGZ. De POH GGZ biedt het voordeel dat mensen met psychische vragen op een makkelijke manier naar een deskundige binnen de huisartsenpraktijk kunnen worden verwezen.Tot het takenpakket van de POH GGZ behoren het signaleren, interveniëren en ondersteunen bij psychische problemen. De werkzaamheden van de POH GGZ zijn gericht op het helder krijgen van de psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling (triage), kortdurende begeleiding en psycho-educatie. Het werken als POH GGZ is uitdagend, afwisselend en bijzonder leerzaam.

De betekenis van Equivitae

De naam Equivitae is gekozen omdat het paard Vitae (wat "leven" betekent) ons in 2009 is geschonken door serviceclub "De Lions" uit Barneveld ten behoeve van het therapeutisch werken met paarden. Met het therapeutisch werken met paarden is Alma in 2008 gestart op de prachtige plek in bosgebied 'Het Paradijs' op zorgboerderij "Het Paradijs" in Barneveld. Na een aantal jaren van ontwikkeling en scholing om haar vakgebied met haar ervaring en kennis van paarden te combineren, is in 2011 Equivitae opgericht.

Vanuit Equivitae zet Alma paarden doeltreffend in als hulpverleningsinstrument.Door haar jarenlange ervaring als hulpverlener in de GGZ en haar expertise als POH GGZ kent zij de problematiek van de doelgroep grondig. Daarnaast heeft zij een levenslange ervaring en kennis van paarden en hun gedrag. Het functioneren als hulpverlener en begeleider met inzet van paarden is een persoonlijk groeiproces dat nooit stilstaat. Belangrijk daarin vind ik om -afgezien van een zekerheid die je in de basis hebt- ook altijd te blijven twijfelen zodat je ook altijd open blijft staan in het contact met en afgestemd op cliënten.

Visie:

Equivitae werkt vanuit een christelijke visie en is gericht op verbondenheid en openheid van relaties vanuit de gezonde balans tussen lichaam en geest. De nadruk wordt gelegd niet zozeer op wat je doet maar des te meer op wie je bent.

Missie:

Equivitae wil mensen met een optimistische, vriendelijke en vooral oordeelloze blik naar zichzelf laten kijken. Equivitae richt zich hierbij op de kwaliteiten van de persoon en zijn gewenste toekomst. Iedereen is welkom ongeacht levensovertuiging.

paardencoaching en therapie met paarden

Alma met Anouk

De weg zelf is je bestemming -  Confucius