therapie met paarden en paardencoaching

Therapie en coaching met inzet van paarden is ervaringsgericht: meer ervaren en voelen en minder praten. Het paard geeft hierbij directe feedback. Wij leven in een 'praatmaatschappij' terwijl 90% van de communicatie non-verbaal is. Geen langdurige praatsessies maar zelf ervaren, stilstaan bij en reflecteren op persoonlijke situaties en op jezelf. 

Equivitae heeft veel ervaring in hulpverlening bij psychische klachten, een paar voorbeelden zijn:

- Angst- en spanningsklachten

- Emotionele problemen

- Moeite met keuzes maken

- Piekeren

Voorbeelden van behaalde resultaten zijn:

- Ontspanning ervaren (spanning loslaten)

- Meer zelfvertrouwen en rust

- Beter in contact met jezelf kunnen komen/je beter voelen

- Beter grenzen aanvoelen en loslaten

- Patronen die (h)erkent worden

Een therapie of een coachings-sessie met een paard is een ontdekkingsreis die nieuwe en vaak verrassende inzichten geeft. Het paard reageert namelijk op de innerlijke bewegingen van de deelnemer en niet op uiterlijk vertoon.

Systemisch werken

Systemisch werken met inzet van het paard houdt in dat de begeleider je ingebrachte vraag ook in een ruimer perspectief bekijkt. Iedereen maakt onlosmakelijk deel uit van een groter systeem (gezin, familie, team) ongeacht in welke mate je je daarmee verbonden voelt. De plek die je hierin inneemt (bewust of onbewust) kan van veel meer invloed zijn op je functioneren dan je in eerste instantie misschien denkt. Het is daarom zinvol dat een coach ook dit aspect meeneemt en de vraag dus ook zo nodig in een systemisch perspectief plaatst. Omdat een paard van nature ook onlosmakelijk onderdeel is van een systeem, namelijk de kudde, kan hij hierover veel informatie geven. Het paard gaat op het moment dat de sessie start, als het ware een "minikudde" aan met de deelnemer en de begeleider.

Werkwijze:

Een traject therapie met inzet van het paard is een krachtige impuls gericht op de verandering die je zoekt. Een paard laat op integere wijze het licht schijnen op wie jij bent op dat moment inclusief je mogelijkheden en beperkingen en zo nodig vanuit systemisch perspectief. Van daaruit kun je beperkende patronen gaan doorbreken en je kunt ook direct ervaren wat ander gedrag voor een ander effect heeft want het paard geeft je directe feedback. 

Een losse sessie paardencoaching is niet zozeer gericht op verandering maar op bewustwording: welke vraag wil je onderzoeken en wie ben je op dit moment met je vraag en met wat je allemaal bij je draagt. 

De begeleiding en methodiek

De begeleider werkt oplossingsgericht. In het oplossingsgericht werken bepaald de cliënt wat zijn vraag is. De begeleider sluit aan bij de vraag en helpt hem zoeken naar mogelijkheden met inzet van het paard als hulpverleningsinstrument. De cliënt is expert van zijn eigen leven, de professional is expert in het samen onderzoeken en het zo nodig stellen van vragen. Het begint met volledige erkenning van de cliënt, hij of zij is de enige die zichzelf kan veranderen. Oplossingsgericht werken is open, eerlijk en nieuwsgierig. Het geeft zowel de cliënt als de begeleider een lichter gevoel in plaats van verzwaard te worden.

Tarieven: 

Een intake voor therapie met het paard duurt 1,5 uur en het tarief is 75 euro.

Vervolgsessies duren 1 uur en het tarief is 50 euro. Na een intake kan men kiezen voor een traject van 5 of 9 sessies. 

Het tarief voor 5 sessies is 245 euro

Het tarief voor 9 sessies is 440 euro

Het tarief voor een losse sessie paardencoaching is 85 euro. De duur van een sessie varieert van 30 minuten tot maximaal 90 minuten

systemisch paardencoachen therapie met paarden en paardencoaching

Vertel me erover en ik vergeet. Laat mij zien en ik merk het op. Laat mij ervaren en ik onthoud -  Confusius