therapie met inzet van paarden

Therapie of Coaching

Hulpverlening met inzet van paarden is gericht op zelf ervaren en voelen waar je energie stroomt en waar het mogelijk vast zit, waar je kracht en je mogelijke blokkades zitten. Het paard geeft hierbij directe feedback. Wij leven in een 'praatmaatschappij' terwijl 90% van de communicatie non-verbaal is. Geen langdurige praatsessies maar veel meer ervaren, stilstaan bij en reflecteren op persoonlijke situaties en op jezelf of juist in beweging komen.

Werkwijze en methodiek en wat het paard toevoegt

Bij therapie met het paard ga je op integere wijze je vraag of thema onderzoeken waarbij uitgegaan wordt van de positieve psychologie dat wil zeggen het stimuleren en ontplooien van je sterke kanten. Want 'wat je aandacht geeft groeit'. Dat gebeurt buiten in de vrije natuur met het paard als een soort van 'co-therapeut'. De begeleider die goed op de hoogte is van je vraag of thema zal vragen je innerlijk te verbinden met je vraag of thema en daarmee als dat veilig en vertrouwd genoeg voor je voelt, de bak bij het paard in begeleiden. Het paard zal vanuit haar of zijn natuur 'een minikudde' met je aangaan. Dat betekent dat je belangrijk voor hem of haar bent en dat zij op jou zal reageren vanuit de natuur van een paard: helpend, steunend, eerlijk, zonder oordeel en onmiddelijk (in het hier-en-nu). De begeleider zal op de juiste momenten vragen stellen en het gedrag van het paard zo nodig uitleggen. Hierdoor komt er een proces op gang wat transformerend werkt. Uitleggen hoe dat gaat is moeilijk omdat het altijd heel persoonlijke processen zijn, maar de ervaring is dat het diep binnenkomt bij mensen, op een diep gevoelsnivo wat voorbij 'het bewuste' ligt. Dit zet vaak genezing en heling in gang. Deze gevoelservaringen nemen mensen mee naar hun dagelijks leven en werken daar ook door. 

Via deze therapie worden deelnemers zich op integere wijze bewust van zijn of haar kwaliteiten en krachten en goede dingen in iemands leven; ook het bewust worden en erkennen van blokkades of beperkende patronen die dit goede leven op sommige aspecten in de weg lijken te zitten. Om deze vervolgens te doorbreken/op te lossen door vastzittende energie weer vrij te laten stromen waardoor uiteindelijk angst, somberheid of andere negatieve emoties veel minder of niet meer opspelen en men rust en vrede kan ervaren en van daaruit invulling kan geven aan een leven vol vertrouwen waarin energie kan stromen en niet meer vastzit in blokkades/beperkende patronen of gedachten/oordelen. 

Het verschil tussen therapie en coaching

Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en therapie doorgaans wel omdat therapie binnen het domein van de gezondheidszorg valt en coaching niet. Therapie is namelijk gericht op het gezond maken en herstellen  (cure) en coaching is gericht op het krachtiger maken en ontwikkelen. Als je dit leest, merk je al dat er een overlappende factor in zit want therapie kan natuurlijk niet zonder coaching maar coaching kan wel zonder therapie. Therapie gaat dus nog een laagje dieper: onderzoeken welke blokkades of terugkerende patronen er zijn waarin iemand (steeds) vastloopt en deze oplossen zodat de energie weer kan stromen. 

Equivitae heeft veel ervaring in hulpverlening bij psychische of psychosociale klachten die het gevolg kunnen zijn van blokkades of beperkende patronen of onvoldoende "bewust-zijn" van iemands aanwezige kwaliteiten/krachten, een paar voorbeelden zijn:

- Angst- en spanningsklachten

- Negatief zelfbeeld

- Emotionele problemen

- Moeite met keuzes maken

- Piekeren

- Hooggevoeligheid

- Onvoldoende zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld

- Relatie-/familieproblemen

 

wat het je onder andere kan opleveren is:

- Ontspanning ervaren (spanning loslaten)

- Meer zelfvertrouwen en rust

- Beter in contact met jezelf kunnen komen/je beter voelen

- Beter grenzen aanvoelen en loslaten

- Patronen die (h)erkent worden

Een therapie of een coachings-sessie met een paard is een ontdekkingsreis die nieuwe en vaak verrassende inzichten geeft. Het paard reageert namelijk op de innerlijke bewegingen van de deelnemer en niet op uiterlijk vertoon.

Systemisch werken

Systemisch werken met inzet van het paard houdt in dat de begeleider je ingebrachte vraag ook in een ruimer perspectief bekijkt. Iedereen maakt onlosmakelijk deel uit van een groter systeem (gezin, familie, team) ongeacht in welke mate je je daarmee verbonden voelt. De plek die je hierin inneemt (bewust of onbewust) kan van veel meer invloed zijn op je functioneren dan je in eerste instantie misschien denkt. Het is daarom zinvol dat een coach ook dit aspect meeneemt en de vraag dus ook zo nodig in een systemisch perspectief plaatst. Omdat een paard van nature ook onlosmakelijk onderdeel is van een systeem, namelijk de kudde, kan hij hierover veel informatie geven. Het paard gaat op het moment dat de sessie start, als het ware een "minikudde" aan met de deelnemer en de begeleider.

Krachtige impuls

Een traject therapie met inzet van het paard is een krachtige impuls gericht op de verandering die je zoekt. Een paard laat op integere wijze het licht schijnen op wie jij bent op dat moment inclusief je mogelijkheden en beperkingen en zo nodig vanuit systemisch perspectief. Van daaruit kun je beperkende patronen gaan doorbreken en je kunt ook direct ervaren wat ander gedrag voor een ander effect heeft want het paard geeft je directe feedback. 

Een losse sessie paardencoaching is niet zozeer gericht op verandering maar op bewustwording: welke vraag wil je onderzoeken en wie ben je op dit moment met je vraag en met wat je allemaal bij je draagt. 

De begeleiding

De begeleider zorgt voor fysieke en psychische veiligheid en werkt oplossingsgericht (F. Bannink) en vanuit de positieve gezondheid en psychologie. Het oplossingsgericht werken houdt in dat de cliënt bepaald wat zijn of haar vraag is. De vraag kan liggen op het niveau van gedrag, intrapsychisch of systemisch. De begeleider sluit aan bij de vraag en helpt de cliënt met inzet van het paard waarbij de begeleider het gedrag, de beweging en houding van het paard kan vertalen. De cliënt is expert van zijn eigen leven, de begeleider is expert in het samen onderzoeken, het weten waar hij terughoudend of stil is en het zo nodig stellen van vragen. Het begint met volledige erkenning van de cliënt voor de vraag die hij of zij inbrengt en het proces wat hij of zij ingaat, hij of zij is de enige die zichzelf kan veranderen. Oplossingsgericht werken is integer, open, eerlijk en nieuwsgierig. Het oplossingsgericht werken met het paard buiten in de natuur geeft de cliënt de gelegenheid om oordeelloos te bewegen, te voelen en te ervaren, te experimenteren waarbij het paard feilloos feedback geeft en daarin steunend en helpend is of aanwijzingen geeft, dat geeft zowel de cliënt als de begeleider een lichter gevoel zodat energie weer kan gaan stromen ook als gevoelens te pijnlijk zijn voor woorden. Het paard wordt vaak ervaren als een grote bron van troost.

 

Tarieven:

  • intake voor een sessie therapie met het paard (max 1,5 uur) 125 euro
  • Na een intake kan men kiezen voor een traject van 5 of 9 vervolgsessies á 105 euro therapie met het paard per sessie (60 min).
  • Het tarief voor een losse eenmalige sessie paardencoaching (60 min) is 150 euro
systemisch paardencoachen therapie met paarden en paardencoaching

Paarden nodigen je uit eerlijk, 'aanwezig in het hier-en-nu' en zonder oordeel te kijken naar jezelf